KD Teater Grosuplje

Od leta 1997 se je Grosuplje vedno hitreje spreminjalo v urbano naselje in društva so sledila spremembam v lokalnem okolji. Ob menjavi generacij je iz Kulturno-prosvetnega društva Svoboda oblikovalo Kulturno društvo Teater Grosuplje, ki je nadaljevalo kulturno delovanje v kraju. Z vključevanjem novih skupin so ustvarili pogoje za kakovostno ustvarjanje ljubiteljske kulture v gledališki, vokalni, plesni in baletni, likovni in galerijski, literarni ter prireditveni dejavnosti.

V društvo je vključenih 12 skupin, katerih člani so stari od štiri do 70 in več let. S tem je v društvu poskrbljeno za raznorodnost ustvarjalnih idej, ki omogočajo tudi raznovrstno kulturno produkcijo, ki dosega najvišji državni nivo v ljubiteljski kulturno-umetniški dejavnosti. Pri vključevanju najmlajših skrbno izbirajo mentorje, tako da društvo raste skupaj s svojimi člani.

Z vizijo vključevanja najmlajših v društvene dejavnosti je pričela Zora Trilar, ki je sistematizirala vodenje društva. Z načrtno podporo ZKD Grosuplje in sodelovanjem OŠ Louisa Adamiča je od leta 2006 število otrok v društvu z vsakim letom naraščalo.Tesno sodelovanje je prineslo rezultate v otroški gledališki produkciji, ki je spodbudila tudi nove dejavnosti. Šest zaporednih uvrstitev Gledališča Hiška na državno srečanje otroških gledaliških skupin postavlja občino Grosuplje in JSKD OI Ivančna Gorica na zemljevid najuspešnejših ljubiteljskih kulturnih centrov v Sloveniji. Vsako leto se med najboljše uvrščajo tudi druge skupine. Poleg gledališča, ki so se mu pridružili tudi lutkovno ustvarjanje, so izjemno uspešne tudi plesalke, vse bolj prodorna je likovna sekcija. Nepogrešljivi sta tudi literarna sekcija, ki v Grosuplje privablja znana imena slovenske inteligence in ženski pevski zbori, ki so tradicionalno prisotni v domačem kraju in s svojimi izkušnjami uravnotežijo mladostno zagnanost novejših skupin.

Kakovost ljubiteljske dejavnosti KD Teater Grosuplje se v svojih neredkih vrhuncih spogleduje s pristopi, ki so značilni za profesionalno dejavnost.

KONTAKTI

KD Teater Grosuplje
www.kultura.si/Drustva
kdteater@gmail.com

Zveza kulturnih
društev Grosuplje

Adamičeva cesta 16
1290 Grosuplje
© 2020 Zveza kulturnih društev Grosuplje.  Vse pravice pridržane.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram