Zveza kulturnih društev Grosuplje

Zveza kulturnih društev Grosuplje je aktivna od leta 1973. Na občinski ravni deluje kot povezovalna sila ljubiteljske kulture in s svojo mrežo skupin skrbi za trajno bazično kulturno delovanje, logistično organiziranost, spodbuja izvajanje skupnih projektov društev, prispeva k izmenjavi izkušenj, skrbi za pridobivanje novih znanj, veča ustvarjalnost in s tem posredno tudi atraktivnost okolja, promovira najuspešnejša društva in s tem občino po celi Sloveniji.

Program društev in ZKD Grosuplje je dostopen javnosti, zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo; omogoča in uresničuje cilje, ki so pomembni v mednarodnem, nacionalnem ali regijskem merilu, utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru.

Zveza kulturnih društev Grosuplje je organizirana po zakonu o društvih (statut ZDK Grosuplje); na skupščini članstvo vsakih pet let izvoli predsednika, tajnika in izvršni odbor, ki usmerjajo delovanje zveze. Služba zveze vodi programske smernice, medijsko obvešča, s pomočjo društev gradi ugled kulturne dejavnosti v družbi.

Močan poudarek delovanja ZKD Grosuplje je na združevanju z javnimi ustanovami, ki posredno ustvarjajo na tem področju (vrtec, šola, glasbena šola, mestna knjižnica, turistična društva, …). Sodelovanje s kulturnimi institucijami po Sloveniji je že utečeno, odličen odnos z njimi nam veča prepoznavnost in ugled. Sodelovanje z JSKD Območna izpostava Ivančna Gorica ima jasno zarisano strategijo. Redno organiziramo skupne projekte in izobraževanja, ker tako lažje izpeljemo organizacijsko zahtevnejše in medijsko odmevnejše dogodke.

Društva delujejo na vseh umetniških področjih. Članstvo vključuje nekaj manj kot 1000 posameznikov, ima velik generacijski razpon (od 4 do 76 let), tako društva preko dejavnosti združujejo različne generacije ob umetniškem ustvarjanju in na prireditvah ter tako uresničuje pravico, ki jim je dana z ustavo. Letna produkcija prireditev je visoka, člani pa nastopajo po vsej Sloveniji in seveda tudi pred domačo publiko. V zadnjih letih se dogodki zveze in društev povzpnejo preko številke 300 letno. Ni naključje, da se zgledno število skupin redno uvršča na državna srečanja JSKD R Slovenije, v selektorsko izbrano vrhunsko produkcijo bazičnega ustvarjana.

Zveza Kulturnih Društev Grospulje
Adamičeva cesta 16
1290 Grosuplje

 Vstopnice
01 786 40 28

 Pisarna
01 786 40 28

 Email
grosuplje@kultura.si

 Lokacije
Kje se nahajamo

Zveza kulturnih
društev Grosuplje

Adamičeva cesta 16
1290 Grosuplje
© 2020 Zveza kulturnih društev Grosuplje.  Vse pravice pridržane.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram