VPIS V PLESNO BALETNE SKUPINE TeGIBlo

Objavljeno: 25. 8. 2021

ZA ŠOLSKO LETO SEPTEMBER 2021 – JUNIJ 2022

Vse ljubitelje plesa in baleta obveščamo, da sprejemamo nove kandidatke in kandidate

za šolsko leto 2021/2022

Vpis bo potekal v torek, 7. septembra 2021 v Kulturnem domu, od 17:00 do 18:00 ure.

Za mlajše začetnike se osnovne vaje, ki se osvajajo in utrjujejo v intervalih, nadgradijo z novejšimi elementi in kasneje tudi s težjimi. Ura je vedno sestavljena z začetnim ogrevanjem v obliki določenega lovljenja oz. gibalne igrice preko katere se skupina poveže in dobro ogreje. Potem sledijo različne vaje za ogrevanje posameznih mišičnih skupin ter sklepov. Nato se glede na zastavljeno tematiko oz. cilj, lotimo novih elementov, krajših kompozicij, plesa v paru, trojkah ali individualnega ustvarjanja. Vsako uro si skušamo vzeti tudi čas za prosto plesno improvizacijo na glasbo ali po navodilih, čisto na koncu pa sledi umiritev, razteg in sproščanje. Pri planiranju dela skozi leto, gre predvsem za spoznavanje lastnega telesa, njegovih razsežnosti in zmožnosti, za dojemanje prostora v katerem se gibamo in za obvladovanje prostora.

Za člane, ki delujejo v skupini že več let v plesno baletni dejavnosti se pouk baleta začne z ogrevalnimi vajami na tleh, sledijo vaje za moč, ki jih izvajamo na tleh. Pričnemo z izvajanjem baletnih vaj ob drogu, vajami na sredini, kjer so vključeni različni skoki in obrati, sledijo kombinacije po prostoru. Plan dela posvečamo povezovanju baletnega in sodobnega giba, v različnih plesnih kombinacijah, sčasoma sledi na določeno temo lastne ustvarjalnosti, vse do nastanka  plesne kompozicije. Za sabo imajo že osvojene naslednje plesne elemente, ki se zavedajo in čutijo posamezne dele telesa, obvladajo koordinacijo telesa  v prostor, uspešno usklajujejo posameznih delov telesa, jasen jim je izteg stopal in kolen (pri skokih battement tendujih, battement jetejih, rond de jambih, battement fondujih, battement frappejih, battemenet sautenujih, developpejih, grand battementih, dvigovanje po polprstih.  Uspešno se spopadajo z obrati, vse težavnejšimi skoku na mestu in po prostoru, itd).  Dekleta osvojene baletne elemente povezujejo v kompleksne in razgibane plesne kompozicije. Poleg klasičnih baletnih elementov dekleta uspešno in z velikim zanimanjem osvajajo različne načine plesnega ustvarjanja in koreografije, ustvarjajo tudi lastne plesne miniature.

Plesno baletna dejavnost deluje na tem področju od leta 2005, v tem času se je izobraževalo oziroma je bilo vključenih preko 450 deklic in dečkov. Skupine se vsako leto udeležujejo raznih tekmovanj in nastopov.

Skupina najmlajših TeGIBlo 3 ima vaje enkrat tedensko; ob torkih v prostorih Kulturnega doma  Grosuplje, od 17:00 do 18:00 ure (starost od 5 do 7 let). Če je vpisanih več članov se jih  razdeli v dve skupini.

Skupina starejša TeGIBlo 5 ima enkrat tedensko; ob torkih od 18:00 do 19:00 ure v  prostorih Kulturnega doma Grosuplje (starost od 9 do 14 let).

Vaje potekajo vsak teden od septembra do junija (po šolskem koledarju).

Pričetek vaj je v torek, 7. september 2021, po urniku v prostorih v Kulturnega doma Grosuplje. 

Letna članarina znaša 25,00 €, ki se poravna ob vpisu.  Poleg članarine seprispeva za stroške delovanje  od septembra do junija.

Ob vpisu  se izpolni  Pristopno izjavo in podpiše obrazec Soglasje za objavo osebnih podatkov.

Strokovni mentorici:

Tini Rozman – sodobni ples

Lina Kadunc – balet

Vodja skupin TeGIBlo,  Ana Kastelec

Informacije na e-pošto: ana.kastelec@lj-kabel.net

Zveza kulturnih
društev Grosuplje

Adamičeva cesta 16
1290 Grosuplje
© 2020 Zveza kulturnih društev Grosuplje.  Vse pravice pridržane.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram