Šola kreativnega pisanja

Objavljeno: 17. 3. 2021

Konec lanskega leta smo imeli v okviru naziva Branju prijazna občina sklop petih delavnic Šola kreativnega pisanja. Vodila jo je nagrajena pesnica in pisateljica Stanka Hrastelj. Udeležili so se je pisci z bližnje in tudi širše okolice – Uroš Beočanin, Bojana Dragoš, Maja Kovač, Rado Lavrin, Tjaša Pečnik, Nataša Rebec Lukšič, Joži Sinur, Majda Simonič, Anja Skubic, Darja Slapar, Simona Zorc Ramovš, Janja Zupančič, Špela Zupančič, Maša Žnidaršič. Okoliščine so ŠKP potisnile pred računalniške zaslone in v virtualno realnost – ustvarjalnosti pa ni nič zajezilo …

Na ŠKP so bili udeleženci med drugim postavljeni pred različne literarne probleme. Za pisanje nalog so imeli na voljo deset do petnajst minut časa. Zapise so nato na glas prebrali, jih skupaj z mentorico komentirali, se o njih pogovarjali in iskali prostor za izboljšave. Skozi te pogovore so predelali tudi precej teoretičnega znanja.

Predstavljamo vam film, ki je nastal na delavnicah. Ker je šlo za vaje, je večina tekstov je brez naslova. Udeleženci so sami posneli branja svojih tekstov.

Film, ki je nastal v okviru Šole kreativnega pisanja.

Zveza kulturnih
društev Grosuplje

Adamičeva cesta 16
1290 Grosuplje
© 2020 Zveza kulturnih društev Grosuplje.  Vse pravice pridržane.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram