VPIS V PLESNO BALETNE SKUPINE TeGIBlo ZA ŠOLSKO LETO 2021

Objavljeno: 12. 8. 2020

Za mlajše začetnike se od osnovnih vaj, ki se osvajajo in utrjujejo v intervalih nadgradijo z novejšimi elementi in kasneje tudi s težjimi. Ura je vedno sestavljena z začetnim ogrevanjem v obliki določenega lovljenja oz. gibalne igrice preko katere se skupina poveže in dobro ogreje. Potem sledijo različne vaje za ogrevanje posameznih mišičnih skupin ter sklepov. Nato se glede na zastavljeno tematiko oz. cilj, lotimo novih elementov, krajših kompozicij, plesa v paru, trojkah ali individualnega ustvarjanja. Vsako uro si skušamo vzeti tudi čas za prosto plesno improvizacijo na glasbo ali po navodilih, čisto na koncu pa sledi umiritev, razteg in sproščanje. Pri planiranju dela skozi leto, gre predvsem za spoznavanje lastnega telesa, njegovih razsežnosti in zmožnosti, za dojemanje prostora v katerem se gibamo in za obvladovanje prostora. Vaje se izvajajo v sklopih na tleh, potovanjih skozi talne vzorce, odrivu od tal in spuščanju na tla, prehajanju iz tal v polsedeče položaje in v vertikalne položaje. Veliko se poudarja tudi na sodelovanje, delo v parih, ustvarjanje krajših plesnih sekvenc. Osvajanje osnovnega plesnega vokabularja in ustvarjanje krajše zaključene miniature, ki jih pripravljamo za nastope med letom ter ob koncu šolskega leta več krajših delov smiselno vklopljenih v končno produkcijo vseh skupin.

 Za člane, ki delujejo že več let v plesno baletni dejavnosti se pouk baleta začne z ogrevalnimi vajami na tleh, sledijo vaje za moč, ki jih izvajamo na tleh. Pričnemo z izvajanjem baletnih vaj ob drogu, vajami na sredini, kjer so vključeni različni skoki in obrati, sledijo kombinacije po prostoru. Plan dela posvečamo povezovanju baletnega in sodobnega giba, v različnih plesnih kombinacijah, sčasoma sledi na določeno temo lastne ustvarjalnosti, vse do nastanka  plesne kompozicije. Dekleta v tej skupini imajo za sabo že osvojeno osnovno znanje klasičnega baleta, ki ga utrjujejo in nadgrajujejo s zahtevnejšimi elementi. Za sabo imajo že osvojene naslednje plesne elemente, ki se zavedajo in čutijo posamezne dele telesa, obvladajo koordinacijo telesa  v prostor, uspešno usklajujejo posameznih delov telesa, jasen jim je izteg stopal in kolen (pri skokih battement tendujih, battement jetejih, rond de jambih, battement fondujih, battement frappejih, battemenet sautenujih, developpejih, grand battementih, dvigovanje po polprstih.  Uspešno se spopadajo z obrati, vse težavnejšimi skoku na mestu in po prostoru, itd).  Dekleta osvojene baletne elemente povezujejo v kompleksne in razgibane plesne kompozicije. Poleg klasičnih baletnih elementov dekleta uspešno in z velikim zanimanjem osvajajo različne načine plesnega ustvarjanja in koreografije. Z lastnim plesnim ustvarjanjem plesni miniaturi dodajajo svoj plesni izraz in lastni pogled na življenje in pesni svet. Glede na plan dela se posvečamo povezovanju baletnega in sodobnega giba, v različnih plesnih kombinacijah, katerim sčasoma sledi, na določeno temo lastnega ustvarjanja, vse do nastanka baletne kompozicije.

 

Plesno baletna dejavnost deluje na tem področju od leta 2005 dalje in upamo, da bo še veliko zanimanja za to zvrst plesa. Trudimo se, da se skupine udeležujejo tekmovalnih in drugih raznih nastopov, obenem pa, da imamo usposobljene strokovne mentorice z področja baleta in sodobnega plesa.   

 

Delovanje skupin v novem šolskem letu ostaja nespremenjeno in bo potekalo po ustaljenem

urniku.

 

Skupina najmlajših TeGIBlo 3 ima vaje enkrat tedensko; ob torkih v Kulturnem domu Grosuplje, od 17.15 do 18.15 ure (starost od 5 do 7 let). Če bo vpisanih več članov se jih bo  razdelilo v dve skupini.

 

Skupina starejša TeGIBlo 5 ima enkrat tedensko; v petek od 16.00 do 17.30 ure v  Družbenem domu Grosuplje (starost od 9 do 14 let, ki bodo razdeljene v dve skupini).

Vaje potekajo vsak teden od septembra do junija (po šolskem koledarju).

Pričetek vaj je v torek, 1. september 2020, po urniku v Kulturnem domu Grosuplje. 

Letna članarina znaša 25,00 € in mora biti poravnana ob vpisu. Poleg članarine se prispeva   med letom za stroške delovanje, ki se poravnajo na podlagi računa v dveh obrokih.

Novi član ob vpisu izpolni  Pristopno izjavo in podpiše obrazec Soglasje za objavo osebnih podatkov.

 

Strokovni mentorici Špela Repar Lomovšek balet  in Tini Rozman sodoben ples.

Vodja skupin TeGIBlo,  Ana Kastelec

Informacije na e-pošto: ana.kastelec@lj-kabel.net

 

Predsednica KD Teater:

Špela Podgoršek Pirc

Grosuplje,   5/8-2020

 

 

Zveza kulturnih
društev Grosuplje

Adamičeva cesta 16
1290 Grosuplje
© 2020 Zveza kulturnih društev Grosuplje.  Vse pravice pridržane.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram