Vpis v plesno Baletne skupine TeGIBlo

Objavljeno 03. 9. 2019

VPIS V PLESNO BALETNE SKUPINE TeGIBlo
ZA ŠOLSKO LETO SEPTEMBER 2019 – JUNIJ 2020

Vse ljubitelje plesa in baleta obveščamo, da sprejemamo nove kandidatke in kandidate!

Vpis za šolsko leto 2019/2020 bo potekal v torek, 10. septembra 2019
v Kulturnem domu, od 18.00 do 19.00 ure.

V plesno-baletnih skupinah TeGIBlo se predvsem spoznavamo z osnovnim baletnim elementi in estetiko gibanja. S plesalkami, ki že nekaj let plešejo, utrjujemo in poglabljamo baletno znanje. Poleg baleta se v skupinah spoznavamo z ustvarjalnim gibom in ga raziskujemo ter ustvarjamo čudovite plesne kreacije. Na tem področju delujemo že petnajsto leto in upamo, da bo še veliko zanimanja za to zvrst plesa. Trudimo se, da se skupine udeležujejo tekmovalnih in drugih raznih nastopov, obenem se trudimo, da imamo usposobljene strokovne mentorice z področja baleta in sodobnega plesa.

Delovanje skupin v novem šolskem letu ostaja nespremenjeno in bo potekalo po ustaljenem
urniku.

Skupina najmlajših TeGIBlo 3 ima vaje enkrat tedensko; ob torkih v Kulturnem domu Grosuplje, od 17.45 do 18.45 ure (starost od 5 do 7 let). Če bo vpisanih več članov se jih bo razdelilo v dve skupini.

Skupina starejša TeGIBlo 5 ima vaje dvakrat tedensko; ob torkih od 18.45 do 19.45 ure v Kulturnem domu Grosuplje in ob petkih od 15.00 do 16.30 ure v Družbenem domu Grosuplje (starost od 12 do 15 let).

Vaje potekajo vsak teden od septembra do junija (po šolskem koledarju).

Pričetek vaj je v torek, 17. september 2019, po urniku v Kulturnem domu Grosuplje.


Letna članarina znaša 25,00 € in mora biti poravnana ob vpisu. Poleg članarine se prispeva med letom za stroške delovanje, ki se poravnajo na podlagi računa v dveh obrokih.

Novi član ob vpisu izpolni Pristopno izjavo in podpiše obrazec Soglasje za objavo osebnih podatkov.

Strokovna mentorica Špela Repar Lomovšek in Alenka Herman
Informacije na e-pošto: ana.kastelec@lj-kabel.net

Vodja skupin TeGIBlo, Ana Kastelec