Eva Markun: Menažerija, literarni večer

Objavljeno 30. 10. 2018

»Pripovedni svet avtorice je sestavljen iz kompleksnih odnosov med ljudmi in naravo, še posebej med ljudmi in živalmi, ti odnosi pa iz konkretnih situacij preraščajo v mnogoznačnost simbolov. Svet likov, ki naseljujejo različna prizorišča od Slovenije do Kambodže, je izdelan s pripovedno veščino in z izjemno pozornostjo do detajlov, pri čemer ima vsak drobec točno določeno vlogo in mesto v celoti, tudi kadar gre za na videz mimobežno opombo. Pomenljivo odprti zaključki zgodb v trenutku razrešitve oziroma zgostitve napetosti pogosto obstanejo v negotovosti. Dogajanja v zgodbah povezuje subtilna rdeča nit, ki se suče okrog odnosa med naravo in človekom, položaja žensk v sodobnih družbah ter neskladnosti posameznih perspektiv, ki ne pridejo do skupnega jezika. To v zbirko raznolikih zgodb vnaša tematsko konsistentnost. Z vsem tem Menažerija Eve Markun predstavlja vznemirljivo novo pisateljsko ime v slovenskem pripovedništvu.«  Žirija novo mesto short

www:

https://www.delo.si/kultura/knjiga/nagrada-novo-mesto-je-podeljena-87652.html

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/najboljse-kratke-zgodbe-je-napisala-eva-markun-vznemirljivo-novo-pisateljsko-ime/464718

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/ursljanka-leta-je-eva-markun/405207 

 Menažerija:

http://www.jskd.si/knjigarna/menazerija.html