VPIS V PLESNO BALETNE SKUPINE TeGIBlo

Objavljeno 06. 6. 2018

Vse ljubitelje plesa in baleta obveščamo, da sprejemamo nove kandidatke in kandidate!    

Vpis za šolsko leto 2018/2019  bo potekal v torek, 12. junija 2018

v Kulturnem domu, od 18.00 do 19.30 ure.

Plesno  baletna dejavnost pri KD Teater Grosuplje uspešno zaključujemo šolsko leto 2017/2018. Vse od leta 2005 dalje, se je zvrstilo preko 420 plesalcev in plesalk.

Program dela je prilagojen tako, da plesalke postopoma osvajajo osnovne korake plesa in baleta. Plesalke, ki so že osvojile začetne gibe, se njihov plesni oziroma baletni nivo dopolnjuje in nadgrajuje. Starejša dekleta, ki so že osvojila plesne elemente, pa se v naslednji  fazi povezujejo v kompleksne in razgibane plesne kompozicije. Poleg klasičnih baletnih elementov, dekleta uspešno in z zanimanjem osvajajo tudi druge različne načine plesnega ustvarjanja in koreografiranja.

Delovanje skupin v novem šolskem letu bo ostalo nespremenjeno in bo potekalo po ustaljenem urniku, dokončno pa bo potrjen pred pričetkom v mesecu septembru.

Skupina TeGIBlo 1-2 bo imela vaje enkrat tedensko v Kulturnem domu Grosuplje, od 17.00 do 18.00 ure (starost od 5 do 7 let).

Skupina TeGIBlo 3 bo imela vaje dvakrat tedensko; ob torkih v Kulturnem domu Grosuplje, od 18.00 do 19.00 ure in ob petkih v Družbenem domu Grosuplje, od 17.30 do 18.30 ure (starost od 8 do 11 let).

Skupina TeGIBlo 5 bo imela vaje dvakrat tedensko;  ob torkih od 19.00 do 20.00 ure v Kulturnem domu Grosuplje in ob petkih od 18.30 do 20.00 ure v Družbenem domu Grosuplje (starost od 12 do 15 let).

Vaje potekajo vsak teden po  šolskem koledarju.

Pričetek vaj bo v torek, 18. september 2018, v Kulturnem domu Grosuplje

Letna članarina znaša 25,00 € in mora biti poravnana po vpisu. Poleg članarine je potrebno prispevati za stroške delovanje, ki pa se poravna v dveh obrokih. Vsak novi član ob vpisu izpolni  Pristopno izjavo in podpiše obrazec Soglasje za objavo osebnih podatkov.

Mentorica,  Špela Repar Lomovšek  

Informacije na e-pošto: ana.kastelec@lj-kabel.net

Vodja skupin TeGIBlo,  Ana Kastelec