TLK 2018: Folklorni večer

Objavljeno 17. 5. 2018

Teden ljubiteljske kulture, ki vsako leto poteka v maju, privabi k sodelovanju veliko kulturnih društev. Tako se je letos v okviru projekta odvilo več kot 1000 dogodkov po vsej Sloveniji.

Letošnji teden ljubiteljske kulture je posvečen folklorni dejavnosti, ki je v Sloveniji med ljudmi izjemno priljubljena, saj več kot 500 folklornih skupin združuje okoli 10.000 aktivnih članov. Kljub temu organizatorji TLK menijo, da folklora v naši družbi ne uživa veljave, kakršno bi si zaslužila ter da je vse manj strokovnega kadra in izobraževanja, ki bi znanje odgovorno predala mlajšim generacijam. V občini Grosuplje se zdi, da teh težav ne poznamo, saj imamo kar pet folklornih skupin, ki skrbijo za poustvarjanje in ohranjanje kulturne dediščine,še posebej pomembno pa je, da sta od petih skupin dve mladinski in ena otroška. Zveza kulturnih društev Grosuplje je skupaj s KD Franceta Prešerna Račna in KD sv. Mihaela Grosuplje, je tako pripravila Folklorni večer, na katerem so se predstavile vse skupine, ki delujejo v občini Grosuplje, večer pa je povezovala Larisa Daugul.

Folklora ima najdaljšo tradicijo v Račni, saj v KD Franceta Prešerna plešejo že od leta 1981, in kar nekaj folklornikov, ki so takrat zasnovali delovanje folklore v Račni, še danes prihaja na vaje, med njimi je tudi mentorica Odrasle folklorne skupine Račna in otroške folklorne skupine Rege, Olga Gruden.  Poleg teh dveh, se je predstavila tudi Mladinska folklorna skupina Račna katere mentorstvo si delita Urška Hlupić in Veronika Kalar. Obe omenjeni mentorici pa vodita tudi skupini v KD sv. Mihaela Grosuplje, prva vodi Odraslo in druga Mladinsko folklorno zasedbo.

Poseben čar pa je dala večeru skupna točka obeh mladinskih skupin, ki sta s tem pokazali, da je povezovanje med posameznimi društvi še kako pomembno in pripomore k še bogatejši kulturni ponudbi v občini.

Skozi večer smo lahko uživali v najrazličnejših spletih, ki so obsegali plese Dolenjske, Bele krajine, Gorenjske, Koroške in Štajerske. Plesalci so se nam predstavili v izbornih kostumih, ki natačno posnemajo obleko določene pokrajine in so plod premišljenega dela ter podrobnih raziskav, ki so jih opravile domače mentorice (predvsem Olga Gruden) in drugi strokovni delavci. Z skrbno postavljenimi spleti so skupine prikazale kulturno in umetniško preteklost naših prednikov, ki živi še danes.

Ob svoji 5. obletnici delovanja je bronaste Maroltove značke prejelo 11 plesalcev Mladinske folklorne skupine KD. Sv. Mihaela Grosuplje, ki jih podeljuje JSKD RS na področju folklore, ohranjanja nematerialne dediščine, obujanja ljudskega izročila ter promoviranja nacionalnih in lokalnih, v tradicijo zakoreninjenih, identitet

 

Kot je bilo že omenjeno, je pred več kot tridestimi leti s folklorno dejavnosti v občini začela Olga Gruden, ki je svojo ljubezen do te zvrsti prenesla na številne svoje učence, ki zannje prenašajo naprej. Zato je Olga Gruden tudi prejela priznanje Sveta Javnega sklada za Kulturne dejavnosti OI Ivančna Gorica, ki je priznanje utemeljil z naslednjimi besedami:

Olga Gruden se je že takoj ob priselitvi v Veliko Račno, leta 1974, vključila v kulturno delovanje kraja in to kot članica gledališke skupine, ki jo je takrat vodila učiteljica Milena Kokotec. Sodelovala je tudi na številnih proslavah kot pevka in recitatorka.

Leta 1981, je postala predsednica Kulturnega društva »France Prešeren« Račna, je bila ustanovljena tudi folklorna skupina in tuje ostala članica vse do danes. Leta 1990 je postala vodja skupine in takrat se je začelo njeno veliko delo - raziskovanje kulturne dediščine na pevskem, plesnem in oblačilnem področju. Pod mentorstvom dr. Bruna Ravnikarja je raziskala in zapisala plese Račne in njene bližnje okolice, kar je bila tudi naloga za pridobitev naziva »izprašani vodja folklorne skupine«. Ime Račne in njenih folklornih skupin je pripeljala na državni nivo, saj se je z njimi že neštetokrat uvrstila na državna srečanja.

 

Vzpodbudila je tudi nastanek mešanega pevskega zbora Račna, mladinskega pevskega zbora Kopanj ter tamburaške skupine, za katero je zbrala sredstva in poskrbela za nakup inštrumentov na Hrvaškem. Je tudi aktivna članica mešanega pevskega zbora Račna  ter skupine pevcev ljudskih pesmi Zarja.

Prav vse folklorne skupine, ki delujejo v občini Grosuplje, so tesno povezane z Olgo Gruden, saj je v svojem dolgoletnem delu vzgojila nov rod uspešnih folklornih vodij, ki nadaljujejo njene  izjemne uspehe. Posebna vrsta umetnosti in verovanja prepreda vse Olgino življenje, ustvarjanje in delo: Način, kako vpleta svoje življenje in vse bližnje v konkretno sedanjo bivanjsko izkušnjo, kako obuja spomin prostora, v katerem živi, ga prepleta s preteklostjo in vpleta v ta trenutek, kako hkrati ščiti in odpira nova področja za življenja mladih s tankočutnim delovanjem in spoštovanjem tako do preteklega kot sedanjega trenutka z vizijo ohranjanja dediščine za prihodnost. Čestitke!

 

Folklora je del pisanega mozaika Evropskega leta kulturne dediščine, ki daje poudarek medkulturnem dialogu, preko katerega se odkriva, raziskuje in sprejema različne kulture, hkrati pa krepi evropsko državljanstvo in zavest lokalne skupnosti, čemur se posveča tudi mednarodni projekt Občine Grosuplje – Rethinking Collaborative Values for public services, ki ga sofinancira Evropska unija.

Gre za projekt, za katerega je Občina Grosuplje skupaj z devetimi evropskimi občinami, med katerimi je vodilni partner mestna občina Skopje, uspela pridobiti nepovratna evropska sredstva na razpisu programa Evropa za državljane. Cilj evropskega programa je prispevati k intenzivnejšemu razumevanju Evropske unije, njene zgodovine in raznolikosti, hkrati pa želi doprinesti k približevanju evropskega državljanstva vsem Evropejcem.

Projekt  je tako namenjen vsem občanom in vsem generacijam in vsem, ki si želijo spoznati, kako se posameznih družbenih vprašanj lotevajo v drugih lokalnih okoljih po Evropi. Hkrati je projekt tudi idealna priložnost za promocijo društev in turizma ter za povezovanje in izmenjavo dobrih praks. Srečanja in izmenjave mnenj pa prinesejo nova vedenja in izkušnje, s katerimi lahko hitreje in učinkoviteje rešimo marsikatero težavo ali odpremo nov pogled na različna vprašanja, ki se pojavljajo v družbi.

Občina Grosuplje bo na štiri sestanke v Makedonijo,  Italijo, na Portugalsko in v Bruselj poslala vsakič po štiri občane, ki želijo sodelovati v projektu. Vsi ste vabljeni, da pri projektu sodelujete, za informacije pa se lahko obrnete na Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje.

 

Prijeten folklorni večer se je zaključil ob mislih na prihodnja sodelovanja in prikaza bogate folklorne dejavnosti čim širši publiki v domači občini. Hvala vsem gledalcem, ki so z aplavzi prispevali k prijetnemu vzdušju, vse ostale bralce pa vabimo, da se nam pridružijo ob naslednji priložnosti!