Vpis v plesno baletne skupine TeGIBlo

Objavljeno 16. 8. 2017

VPIS V PLESNO BALETNE SKUPINE  TeGIBlo

ZA ŠOLSKO LETO SEPTEMBER 2017 – JUNIJ 2018

 Vse ljubitelje plesa in baleta obveščamo, da tudi letos sprejemamo nove kandidate in sicer bo    

vpis za šolsko leto 2017/2018  v torek, 12. septembra 2017

v Kulturnem domu, od 17.00 do 19.00 ure.

Plesno  baletna dejavnost pri KD Teater Grosuplje je zaključila že dvanajsto leto delovanja. V vseh teh letih se je zvrstilo preko 390 plesalcev in plesalk. Sezono 2016/2017 smo uspešno zaključili in podelili značke in priznanja Mete Vidmar, ki jih podeljuje Javni sklad za kulturne dejavnosti RS Ljubljana za sodelovanje na področju plesa. Do sedaj smo podelili 18 bronastih, 2 srebrni in eno zlato značko ter eno priznanje.

Program  dela je prilagojen tako, da plesalke postopoma osvajajo osnovne korake plesa in baleta. Pri plesalkah,  ki pa so že osvojile začetne gibe, se njihov plesni oziroma baletni nivo dopolnjuje in nadgrajuje. Dekleta, ki so že osvojila plesne elemente, se v naslednji  fazi povezujejo v kompleksne in razgibane plesne kompozicije. Poleg klasičnih baletnih elementov, dekleta uspešno in z zanimanjem osvajajo tudi druge različne načine plesnega ustvarjanja in koreografiranja.

Delovanje skupin v novem šolskem letu bo ostalo nespremenjeno in bo potekalo po ustaljenem urniku, ki pa bo dokončno potrjen po koncu vpisa.

Skupina 1-2 ima vaje enkrat tedensko v Kulturnem domu Grosuplje, od 17.00 do 18.00 ure (starost od 5 do 7 let).

Skupina 3 ima vaje dvakrat tedensko; ob torkih so vaje v Kulturnem domu Grosuplje, od 18.00 do 19.00 ure in ob petkih v Družbenem domu Grosuplje, od 17.30 do 18.30 ure (starost od 8 do 10 let).

Skupina 5 ima dvakrat tedensko vaje;  ob torkih od 19.00 do 20.00 ure v Kulturnem domu Grosuplje in ob petkih od 18.30 do 20.00 ure v Družbenem domu Grosuplje (starost od 11 do 15 let), v primeru večjega števila se razdeli v dve skupini.

Letna članarina znaša 25,00 €, ki se poravna ob vpisu. Poleg članarine je potrebno prispevati še znesek za delovanje za tekoče šolsko leto in sicer v dveh obrokih. Vsak novi član ob vpisu izpolni  Pristopno izjavo in podpiše obrazec Soglasje za objavo osebnih podatkov.

Vaje potekajo vsak teden po šolskem koledarju.

Pričetek vaj je torek, 12. september 2017, v Kulturnem domu Grosuplje

 Mentorici:

Špela Repar Lomovšek balet,  Tini Rozman, ples

Informacije na e-pošto: ana.kastelec@lj-kabel.net

Vodja skupin TeGIBlo,  Ana Kastelec