Slakov večer s pevci MoPZ Bizovik z gosti

Objavljeno 29. 11. 2016

Vabimo vas na prireditev »Slakov večer s pevci MoPZ Bizovik«, ki smo jo pripravili pevci moškega pevskega zbora Bizovik z gosti (instrumentalisti). Program bo obsegal nekaj narodnih pesmi, ki jih bo zapel MoPZ Bizovik. Nadaljevali bomo s starimi  skoraj ponarodelimi pesmimi s Slakovega programa. V odmoru bosta zaigrala harmonikarja Blaž Bricelj in Luka Zrimšek. Vstop je prost! Za prostovoljni prispevek za kritje stroškov prireditve se vam prireditelji lepo zahvaljujemo.

Lepo vabljeni,

pevci MoPZ Bizovik