Iz preše v sodek, Martinov koncert UTŽO Grosuplje

Objavljeno 02. 11. 2016

Sodelujejo:

 

MePZ U3  UTŽO Grosuplje

ŽePZ Harmonija, KD Harmonija, Iv. Gorica

Pevke DPŽ Tavžentroža Trebelno,

KUD Emil Adamič, Mokronog

Solisti:

Ivica Kojcan Anderlič, Rok Kocjan,

Tone Zalar, Tine Zibelnik

Recitatorji:

Marija Samec, Mimi Kos,

Ivo Puhar

Zborovodkinja: Gabrijela Cedilnik

Korepetitor in harmonikar: Primož Cedilnik

Vezni tekst: Marija Samec in Ivo Puhar

Zamisel in scenarij: Gabrijela Cedilnik